• Address: Sushmit Bhawan -2nd Floor, House No 166/40467 Subidhanagar - 35 Kathmandu, Nepal
  • Call Us: +977-15199027
    Fax No.+977-5199454

२० मेगावाटको कुनबान खोलाको विद्युत खरिद सम्झौता, २०२४ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने

October 3, 2018